Ons bedrijf

Huisman Traject BV is een bedrijf, gevestigd in Breukelen, dat is gespecialiseerd in advisering, planning, procedures, calculatie en begeleiding van het voortraject op gebied van grondwatertechniek en grondwaterbeheer met betrekking tot de realisatie van parkeergarages en andere ondergrondse projecten.

De doelstelling van oprichter Evert Huisman is, om projectontwikkelaars, bouwbedrijven en overheden op heldere en efficiënte wijze inzicht te geven in factoren als budgetten, mogelijkheden, tijd en risico’s in verband met grondwatertechniek.

Hieronder wordt tevens de gehele systematiek van bouwen, zoals de onderbouw, fundatietechniek en damwanden, verstaan.

Huisman Traject beperkt zich niet alleen tot het voortraject, maar behoudt ook de verantwoording tijdens de uitvoering van het poject, om zodoende de gevormde uitgangspunten te beheren, te begeleiden en te monitoren.