Monitoring & Expertise

Met trots kunnen wij u een uitgebreid pakket aan professionele monitorings- en expertise activiteiten aanbieden. Deze dienstverlening sluit uitstekend aan op onze overige disciplines en geeft de klant meer overzichtelijkheid. Wij voeren monitoring uit op grondwaterstanden, zettingen, panden, damwanden en trillingen. Wij proberen ons in dit gebied tevens meer te verbreden en verdiepen.

Monitoringsplan

De omgeving bepaalt in welke mate monitoring noodzakelijk is. Invloedssferen worden bepaald en tijdens de uitvoering gestaafd. Tevens zorgt monitoring tijdens uitvoering ervoor dat tijdig kan worden ingegrepen indien gestelde grenswaarden worden overschreden. Het monitoringsplan beschrijft welke monitoring op welke tijd en locatie benodigd is. Tevens worden de grenswaarden meld- en stopmomenten beschreven (stoplichtmodel). In het plan worden bij overschrijding de te nemen stappen omschreven.

Grondwater

Desgewenst kunnen wij voor U tijdens het bouwproces grondwaterstanden monitoren en rapporteren aan de overheden. Ook verzorgen wij zelf het aanbrengen van desgewenste peilbuizen.

Hoogtemetingen

Het bemalen van een bouwput kan soms een bodemdaling naar de omgeving veroorzaken. Naast peilbuizen bieden wij dan ook hoogtemetingen aan. Wij verzorgen het volledige traject van aanbrengen, inmeten en verwijderen. Deze punten kunnen tevens in XYZ-richtingen worden verzorgd.

Trillingsmetingen

Wanneer binnen stedelijk gebied fundatiepalen of damwanden worden aangebracht kunnen diens trillingen vaak vervelende gevolgen hebben op belendingen. Tijdens deze processen verzorgen wij daarom ook trillingsmeters en kunnen deze bemand of onbemand operationeel maken.