Management

In een bouwproces vinden veel stromen en interacties plaats. Vaak zijn er verschillende bedrijven tegelijk aan het uitvoeren. Er dient een strakke regie voor het vloeiend verlopen van dit proces. Wij staan de klant graag terzijde.

Projectbegeleiding

Tijdens de uitvoering staan wij graag naast de opdrachtgever in een begeleidende rol. Zowel richting de overheden, de eventuele onderaannemers en andere adviserende partijen. Hiermee stellen we het werk centraal.

Teampartner

Lean bouwen is niet meer weg te denken binnen het bouwen van nu. Bouwprocessen vanuit Lean kunnen door ons kundig worden begeleid. Lean bouwen is niet maar een holle term, maar vraagt een continue inzet van alle betrokken partijen.