Grondwatertechniek

Vanouds is Huisman Traject gespecialiseerd in het grondwater aspect van een bouwput. Tal van bemalingen zijn met goed succes uitgevoerd onder onze regie. Zo hebben wij meer kennis verkregen van de effecten en gedragingen van de Nederlandse slappe bodem. Hierdoor kunnen wij snel analyseren waar een bepaald bouwproject mee te maken krijgt in een quickscan en tegelijkertijd ook gedetailleerde effectenstudies van complexe bouwputten uitwerken.

Bemalingsadvies

Wij stellen gedetailleerde bemalingsadviezen op, welke toch beknopt en leesbaar blijven. Hierin staat dikwijls centraal welke mogelijkheden toepasbaar zijn i.r.t. onder meer het opbarstingsrisico.

Effectenstudie

Hieronder verstaan wij met name uitgewerkte zettingspredicties en invloedsberekeningen van bemalingen. Deze zijn vaak van groot belang voor complexere trajecten met overheden.

Overheden

Door onze ervaring en brede inzet in met name de randstad hebben wij goede betrekkingen met de verschillende overheden. Wij kunnen voor u de nodige vergunningen aanvragen in de vorm van meldingen of uitgebreide vergunningstrajecten. Tevens houden wij contact met de handhaving tijdens uitvoering.

Quick scan & Second opinion

Zoals eerder beschreven is de eerste stap vaak het opstellen van een kort maar krachtig document om een goed beeld te vormen van de mogelijkheden en restricties. Dit is de uitdaging in grondwatertechniek.