Bouwput Engineering

Een visie ontwikkelen is mensenwerk. Het pragmatisch bedenken van configuraties op basis van ervaring en gezond verstand is  het begin van het bouwen. Zoals een architect schetsmatig zijn beelden vormt. De gevormde visie dient te worden gestaafd en bevestigd binnen de gestelde uitgangspunten d.m.v. berekeningen en modellen. Wij beschikken over de nodige kennis en expertise om deze berekeningen uit te voeren en in relatie te stellen met de specifieke bouwput en diens omgeving.

Variantenstudie

Wij gaan in op de gestelde uitgangspunten en mogelijkheden van de bouwput met de grote verscheidenheid aan bouwtechnieken. Dit kan bijvoorbeeld met een second opinion of een quickscan, maar ook een uitgebreid document met kosten analyse.

Rapportages

Verschillende aspecten van een bouwput kunnen worden uitgewerkt. Integrale rapportage aangaande de bouwfasering tot meer gedetailleerde rapportage inclusief berekeningen voor damwand, bemaling, grondwerk en/of fundatie. Een quickscan kunnen wij binnen 24 uur aan u leveren en zo kan een kleine stap voor een mogelijk groot verschil gezet worden.

Begrotingen

Op elk moment in het voorbereidende traject kan een kostenplaatje worden gemaakt om verschillende bouwmethoden in beeld te krijgen. Men kan hier onder meer denken aan bemalingen, grondwerken, damwanden, soilmix, afzinkkelders, etcetera.

Quick Scan & Second Opinion

Voor bepaalde projecten kan een quickscan meer inzichten geven over de mogelijkheden. Wij kunnen voor u een dergelijke rapportage opstellen binnen 24 uur. Deze eerste analyse geeft een goed beeld van de situatie en biedt een gericht advies voor het vervolgtraject. Wij zijn van mening dat een persoonlijk onderhoud aansluitend als prettig wordt ervaren. De kosten voor deze eerste stap zijn vaak zeer beperkt of zelfs vrij.
Een second Opinion stellen wij ook regelmatig op voor onze klanten. Hierdoor kan de opdrachtgever snel een goed idee krijgen van eventuele mogelijkheden buiten de bestaande plannen. Een alternatief is vaak een begin en opent nieuwe perspectieven. Een kleine stap met het opstellen van dergelijke rapportage kan vaak een groot verschil maken.