Diensten

Het realiseren van een project betekent een visie ontwikkelen en ten uitvoering brengen. Door een advies verder te nemen naar een engineering traject en het daadwerkelijk uitvoeren blijven wij betrokken. Doelstelling is dan ook samen met onze opdrachtgever een traject te doorlopen waarbij zicht wordt gehouden op risico’s en (financiële) doelstellingen met alle noodzakelijke vergunningen. Deze samenwerking met de opdrachtgever staat centraal. Wij richten onze diensten met name op bouwput engineering, grondwatertechniek, project management en monitoring & expertise.