Date: oktober 3, 2013 Category:

Sumatrastraat

Locatie: Binnenstad Amsterdam

 

Informatie: Binnen het stedelijke gebied van de Indische buurt is een bestaande kelder vervangen door een nieuwe kelderbak met fundatieherstel. Uitdagingen binnen het werk zijn de houten Amsterdamse fundatie onder belendingen, welke niet droog mogen vallen. Daarnaast de zeer beperkte werkruimte. In het werk werd onder de bestaande kelder een dikke injectielaag aangetroffen, welke de bemaling beïnvloedde. Met een houten damwand is uiteindelijk het effect op de omgeving zoveel mogelijk beperkt, terwijl deze gelijk dienst deed als buitenbekisting voor de te storten wand.

 

Opdrachtgever: ERA

Diensten: Advies, bemaling, z-metingen, peilbuizen, overheden, damwand

Segment: Woningbouw / restoratie

Datum oplevering: Juli 2013

 

Terug naar Overzicht