Date: oktober 3, 2013 Category:

Amstelkwartier

Locatie: Kantoorontwikkeling Amsterdam

 

Informatie: De ondergrondse stallingsgarage voor de nieuwe kantoorontwikkeling op het Amstelkwartier wordt met behulp van een afzinkkelder in twee fasen gerealiseerd. Extra uitdagingen tijdens dit werk vormde de aanwezigheid van een belangrijke waterleiding op korte afstand, welke niet mag worden beïnvloed. Tevens wordt er veel puin in de grond aangetroffen. De bouwput is met behulp van een horizontale bemaling droog gehouden.

 

Opdrachtgever: Waal Bouw

Diensten: Advies, bemaling, overheden, peilbuizen, xyz-metingen, begrotingen

Segment: Kantoren

Datum oplevering: Mei 2012

 

Terug naar Overzicht